"być wynikiem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być wynikiem" po polsku

być wynikiem

czasownik
 1. arise ***
  • wynikać (z czegoś), być wynikiem (czegoś) [INTRANSITIVE]
   Our problems arise from lack of trust. (Nasze problemy są wynikiem braku zaufania.)
   I don't know where your suspicions arise from. (Nie wiem, z czego wynikają twoje podejrzenia.)
   link synonim: stem
 2. reflect ****
  • odzwierciedlać, być wynikiem [TRANSITIVE]
   His actions reflected his character. (Jego czyny odzwierciedlały jego charakter.)
   His success reflects his hard work. (Jego sukces jest wynikiem ciężkiej pracy.)
sports Mural- Score Board
rzeczownik
 1. result *****
  • wynik (w matematyce)
   Can you tell me the result you've gotten? (Powiesz mi jaki wynik otrzymałeś?)
   My result is different from yours. (Mój wynik jest inny niż twój.)
  • ocena, wynik (egzaminu)
   The final result wasn't satisfactory. (Ostateczna ocena nie była satysfakcjonująca.)
 2. score ****
  • wynik, rezultat (w sporcie) [COUNTABLE]
   Do you know the score of the match? (Znasz wynik meczu?)
   You'll find the scores of the matches in the newspaper. (Znajdziesz wyniki meczów w gazecie.)
  • wynik (np. testu, sprawdzianu) [COUNTABLE]
   What is your score in the test? (Jaki jest twój wynik testu?)
   My score in the test was low. (Mój wynik testu był niski.)
 3. product *****
  • wynik, wytwór
   Monsters are only the product of our imagination. (Potwory są tylko wytworem naszej wyobraźni.)
   I'm sorry, my bad behaviour was the product of my argument with her. (Przepraszam, moje złe zachowanie było wynikiem mojej kłótni z nią.)
   My nightmare was a product of watching a horror film. (Mój koszmar był wynikiem oglądania horroru.)
   zobacz także: result
 4. outcome ***
  • wynik, rezultat [COUNTABLE]
   In a month or so we'll check the outcome of our efforts. (Za około miesiąc sprawdzimy wynik naszych starań.)
   Not everyone is pleased with the outcome of the election. (Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.)
   link synonim: result
   zobacz także: product
 5. findings ***
  • wynik, rezultat
   The findings of the study were surprising. (Wynik badania był zaskakujący.)
   We're still waiting for the findings of your research. (Wciąż czekamy na rezultat twojego badania.)
 6. bottom line **
  • rezultat, wynik
   They wanted me to skip the overview of the experiment and get to the bottom line. (Oni chcieli, żebym pominął ogólny opis eksperymentu i przeszedł do rezultatu.)
   When it comes to the bottom line of the study, I am pleased and satisfied. (Jeżeli chodzi o rezultat badań, jestem zadowolony i usatysfakcjonowany.)
 7. aftermath *
  • następstwo, wynik (np. wojny, klęski żywiołowej) [SINGULAR]
   I see people struggling to emerge from the aftermath of the civil war atrocities. (Widzę ludzi próbujących otrząsnąć się z następstw okrucieństw wojny domowej.)
 8. position *****
  • wynik, miejsce [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She reached the first position in the tournament. (Ona osiągnęła pierwsze miejsce w turnieju.)
   What's your position in this tournament? (Jakie jest twoje miejsce w tym turnieju?)
 9. upshot
  • koniec, rezultat, wynik, skutek
   The upshot is that we're moving abroad. (Rezultat jest taki, że przeprowadzamy się za granicę.)
   The upshot of all this is increasing the prices. (Skutkiem tego wszystkiego jest podwyższenie cen.)
 10. progeny
 11. scoreline
 12. outturn , out-turn

Powiązane zwroty — "być wynikiem"

czasownik
wynikać = result +4 znaczenia
wyrównywać (wynik) = level
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo