"reflect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reflect czasownik

reflect + rzeczownik
Kolokacji: 230
reflect changes • reflect concerns • reflect light • reflect differences • reflect pool • reflect beliefs • reflect sunlight • reflect sales • ...
czasownik + reflect
Kolokacji: 15
appear to reflect • seem to reflect • revised to reflect • changed to reflect • restated to reflect • ...
reflect + przyimek
Kolokacji: 43
reflect on • reflect upon • reflect off • reflected in • reflect by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. reflect on = zastanów się reflect on
3. reflected in = odzwierciedlony w reflected in
4. reflect by = odzwierciedlać przez reflect by
5. reflect from = odzwierciedlać z reflect from
6. reflect through = odzwierciedlij całkowicie reflect through
7. reflect within = odzwierciedlij wewnątrz reflect within
8. reflect among = odzwierciedlać wśród reflect among
9. reflect about = odzwierciedlać około reflect about
10. reflect at = odzwierciedlać przy reflect at
11. reflect into = odzwierciedlać do reflect into
12. reflect over = odzwierciedlać ponad reflect over
13. reflect off = odzwierciedlać daleko reflect off
14. reflect during = odzwierciedlać podczas reflect during
15. reflect out = odzwierciedlij na zewnątrz reflect out
16. reflect with = odzwierciedlać z reflect with
17. reflect for = odzwierciedlać dla reflect for
18. reflect to = odzwierciedlać aby reflect to
19. reflect that = pomyśl, że reflect that
20. reflect of = odzwierciedlać z reflect of
21. reflect after = odzwierciedlij potem reflect after
22. reflect toward = odzwierciedlać w kierunku reflect toward
23. reflect including = odzwierciedlać w tym reflect including
24. reflect throughout = odzwierciedlij przez cały czas reflect throughout
25. reflect across = odzwierciedlij wszerz reflect across
26. reflect under = odzwierciedlij poniżej reflect under
27. reflect against = odzwierciedlać przeciwko reflect against
reflect + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 85
accurately reflect • simply reflect • clearly reflect • necessarily reflect • reflect well • partly reflect • merely reflect • reflect badly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.