NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"reflect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reflect czasownik

reflect + rzeczownik
Kolokacji: 230
reflect changes • reflect concerns • reflect light • reflect differences • reflect pool • reflect beliefs • reflect sunlight • reflect sales • ...
czasownik + reflect
Kolokacji: 15
appear to reflect • seem to reflect • revised to reflect • changed to reflect • restated to reflect • ...
reflect + przyimek
Kolokacji: 43
reflect on • reflect upon • reflect off • reflected in • reflect by • ...
reflect + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 85
accurately reflect • simply reflect • clearly reflect • necessarily reflect • reflect well • partly reflect • merely reflect • reflect badly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.