"reflect one's personality" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzwierciedlać czyjś osobowość
  1. reflect czasownik + personality rzeczownik
    Silna kolokacja

    Much of his work had a spiritual or humanist nature, which reflected the artist's personality.

powered by  eTutor logo