"reflect one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzwierciedlać czyjś nacisk
  1. reflect czasownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2007 the name was changed to Honeytech to reflect its new focus to security awareness and education.

    Podobne kolokacje: