"lose focus" — Słownik kolokacji angielskich

lose focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strać nacisk
  1. lose czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But after 11 years, he seems to have lost focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo