ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"change one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

change one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana czyjś nacisk
  1. change czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He began to change his focus to road running in 2007.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo