KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"focus" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "focus" po angielsku

focus *****

rzeczownik
Liczba mnoga: foci,
 1. centrum (zainteresowania) [tylko liczba pojedyncza]
  She always needs to be in the focus. (Ona zawsze musi być w centrum zainteresowania.)
  That juicy rumour is still in the focus. (Ta pikantna ploteczka wciąż jest w centrum zainteresowania.)
  link synonim: focal point
 2. uwaga, skupienie, koncentracja [niepoliczalny]
  Students complain about the lack of focus while studying. (Uczniowie narzekają na brak uwagi podczas nauki.)
  You have to attract their focus. (Musisz przyciągnąć ich skupienie.)
 3. ostrość (w aparacie fotograficznym) [niepoliczalny]
  The focus of this camera is very poor. (Ostrość tego aparatu fotograficznego jest bardzo słaba.)
  Before you start recording, set the focus. (Zanim zaczniesz nagrywać, ustaw ostrość.)
 4. nacisk (na coś), ukierunkowanie (na coś)
  The new policy was developed with a focus on the customer's expectations. (Nowa polityka została opracowana z naciskiem na oczekiwania klienta.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. skupić (promienie światła), zogniskować [przechodni]
  For the first time they were able to focus beams of light. (Pierwszy raz byli w stanie skupić promienie światła.)
  link synonim: concentrate
 2. dostosowywać, dostosowywać się (wzrok) [przechodni/nieprzechodni]
  I can pretty easilly focus my eyes in the darkness. (Potrafię całkiem łatwo dostosować swoje oczy do ciemności.)
rzeczownik
 1. odległość ogniskowa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

focalize AmE
focalise BrE
focus ***** , także: focuss BrE

czasownik
 1. ustawić ostrość (w aparacie fotograficznym) termin techniczny [przechodni/nieprzechodni]
  When the camera focuses, the indicator lamp lights green. (Kiedy aparat złapie ostrość, zapali się zielona lampka.)
  My camera must be broken because it doesn't focus. (Mój aparat musi być zepsuty, ponieważ nie ustawia ostrości.)
 2. skupiać się (np. na jakiejś kwestii) [przechodni/nieprzechodni]
  I need to focus to do this exercise. (Muszę się skupić, żeby zrobić to zadanie.)
  You should focus on your education instead of chasing after boys. (Powinnaś skupić się na swojej edukacji zamiast uganiać się za chłopcami.)
  I want you to focus on this next task. (Chcę, żebyście skupili się na tym następnym zadaniu.)
 3. skupiać (światło) termin techniczny [przechodni]
  A powerful lens is used to focus light on this spot. (Silna soczewka jest wykorzystana aby skupiać światło w tym miejscu.)
  This window focuses the sun and blinds me. (To okno skupia słońce i mnie oślepia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "focus"

przymiotnik
inne
rzeczownik
focus group = grupa fokusowa (metoda badań jakościowych), grupa dyskusyjna
focusing , focussing BrE = skupienie się (np. na jakiejś kwestii) +1 znaczenie
focusing = ustawienie ostrości (w aparacie fotograficznym)
focus inductor = koncentrator (transformator do koncentracji nagrzewania w ograniczonej strefie wsadu)
czasownik
inne
out of focus = nieostry (np. o zdjęciu)
kolokacje

podobne do "focus" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "focus" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo