"focalize" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "focalize" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
 1. skupiać się (na czymś)
 2. ustawić ostrość (w aparacie fotograficznym)
czasownik
 1. ustawić ostrość (w aparacie fotograficznym) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  When the camera focuses, the indicator lamp lights green. (Kiedy aparat złapie ostrość, zapali się zielona lampka.)
  My camera must be broken because it doesn't focus. (Mój aparat musi być zepsuty, ponieważ nie ustawia ostrości.)
 2. skupiać się (np. na jakiejś kwestii) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I need to focus to do this exercise. (Muszę się skupić, żeby zrobić to zadanie.)
  You should focus on your education instead of chasing after boys. (Powinnaś skupić się na swojej edukacji zamiast uganiać się za chłopcami.)
  I want you to focus on this next task. (Chcę, żebyście skupili się na tym następnym zadaniu.)
 3. skupiać (światło) [TRANSITIVE]
  A powerful lens is used to focus light on this spot. (Silna soczewka jest wykorzystana aby skupiać światło w tym miejscu.)
  This window focuses the sun and blinds me. (To okno skupia słońce i mnie oślepia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.