"ognisko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ognisko" po polsku — Słownik angielsko-polski

ognisko

rzeczownik
 1. bonfire , campfire  
  I need you to gather around the campfire. (Potrzebuję, żeby wszyscy zgromadzili się wokół ogniska.)
  Today, I'll be teaching you how to build a campfire using flint and steel. (Dziś nauczę was jak rozpalić ognisko korzystając z krzemienia i kawałka stali.)
 2. fireplace * , fp (skrót) , fpl (skrót)
  • ognisko, palenisko (miejsce przeznaczone do rozpalania ognia)
 3. focal point
  • punkt centralny, ognisko
   Knowledge is the focal point and driver of any model of competition. (Wiedza jest ogniskową i siłą napędową każdego modelu konkurencyjności.)
   link synonim: focus
 4. balefire

"ognisko" — Słownik kolokacji angielskich

focal point kolokacja
 1. focal przymiotnik + point rzeczownik = punkt centralny, ognisko
  Bardzo silna kolokacja

  In most cases, you will have to create a focal point.

  Podobne kolokacje: