"extra point" — Słownik kolokacji angielskich

extra point kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowy punkt
  1. extra przymiotnik + point rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now, Washington was an extra point away from going ahead by 14-3.

    Podobne kolokacje: