PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"point" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

point rzeczownik

rzeczownik + point
Kolokacji: 309
percentage point • vantage point • West Point • reference point • entry point • selling point • turning point • breaking point • ...
point + rzeczownik
Kolokacji: 92
point guard • point total • point a • point man • point system • point lead • point value • grade point average • points standing • ...
point + czasownik
Kolokacji: 130
point scores • point leads • point seems • point comes • point makes • point includes • point wins • point assists • point adds • ...
czasownik + point
Kolokacji: 348
earn points • turn Point • win points • average several points • get several points • finish with several points • see one's point • ...
przymiotnik + point
Kolokacji: 364
focal point • low point • extra point • main point • certain point • whole point • key point • critical point • boiling point • weak point • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. high point = szczyt, apogeum, główny punkt (np. wycieczki, wydarzenia) high point
2. focal point = punkt centralny, ognisko focal point
  • Now, Washington was an extra point away from going ahead by 14-3.
  • Maybe she would get extra points for being the first to speak.
  • We were looking for the extra point in the standing.
  • This time he passed for the extra points, and made them.
  • That and the extra point cut the lead to 23-14.
  • In 1989, he led the league with 51 extra points.
  • The extra point gave them a 39-33 lead with one second remaining.
  • Make most of my field goals and, especially, all the extra points.
  • With the extra point the game was now tied 7-7.
  • The extra point gave Texas a 7-6 lead which they still held at the end of the first quarter.
8. whole point = cały punkt whole point
9. key point = kluczowy punkt key point
12. weak point = słaby punkt, słabe ogniwo weak point
13. fine point = świetny punkt fine point
15. particular point = szczególny punkt particular point
17. sore point = czułe miejsce sore point
18. fixed point = punkt stały fixed point
19. moot point = punkt sporny moot point
20. northernmost point = punkt położony najdalej na północ northernmost point
21. southernmost point = punkt położony najdalej na południe southernmost point
22. valid point = słuszna uwaga valid point
23. unanswered point = niewysłuchany punkt unanswered point
24. decimal point = kropka dziesiętna decimal point
25. sharp point = ostry czubek sharp point
26. strategic point = punkt strategiczny strategic point
27. consecutive point = kolejny punkt consecutive point
28. good point = słuszna uwaga good point
30. central point = centralny punkt central point
31. final point = punkt docelowy final point
32. far point = punkt dali (najdalszy punkt widzenia) far point
34. different point = inny punkt different point
35. specific point = określony punkt specific point
36. straight point = prosty punkt straight point
38. political point = polityczny punkt political point
39. total point = całkowity punkt total point
41. similar point = podobny punkt similar point
42. wide point = szeroki punkt wide point
43. narrow point = wąski punkt narrow point
44. Indian Point = Indyjski Punkt Indian Point
45. only point = jedyny punkt only point
46. obvious point = oczywisty punkt obvious point
48. real point = rzeczywisty punkt real point
49. full point = kropka (na końcu zdania) full point
50. early point = wczesny punkt early point
51. small point = mały punkt small point
52. possible point = możliwy punkt possible point
54. little point = mało punktu little point
55. essential point = niezbędny punkt essential point
56. career-high point = zawodowy-wysoki punkt career-high point
57. game-high point = gra-wysoki punkt game-high point
58. season-high point = sezon-wysoki punkt season-high point
59. team-high point = zespołowy-wysoki punkt team-high point
60. new point = nowy punkt new point
61. minor point = drobny punkt minor point
62. great point = wielki punkt great point
63. large point = duży punkt large point
64. distant point = daleki punkt distant point
66. basic point = podstawowy punkt basic point
67. right point = prawy punkt right point
68. later point = później punkt later point
69. common point = wspólny punkt common point
70. vital point = istotny punkt vital point
71. salient point = punkt klina salient point
72. jumping-off point = punkt wyjścia jumping-off point
73. westernmost point = punkt położony najdalej na zachód westernmost point
74. extreme point = najdalszy punkt extreme point
75. best point = najlepszy punkt best point
76. pivotal point = centralny punkt pivotal point
77. legal point = prawny punkt legal point
78. nearest point = najbliższy punkt nearest point
79. easternmost point = punkt położony najdalej na wschód easternmost point
80. weakest point = najsłabszy punkt weakest point
81. bright point = jasny punkt bright point
82. exact point = dokładny punkt exact point
83. tiny point = maleńki punkt tiny point
84. technical point = przyczyna formalna technical point
85. closest point = najbliższy punkt closest point
86. initial point = punkt rozpoczęcia zrzutu (desantu) initial point
87. original point = oryginalny punkt original point
88. combined point = łączny punkt combined point
89. fair point = słuszna uwaga fair point
90. bad point = wada bad point
91. historical point = historyczny punkt historical point
92. vulnerable point = słaby punkt vulnerable point
93. deepest point = najgłębszy punkt deepest point
94. practical point = praktyczny punkt practical point
95. fundamental point = fundamentalny punkt fundamental point
97. clear point = czysty punkt clear point
98. general point = ogólny punkt general point
99. primary point = główny punkt primary point
100. mere point = zwykły punkt mere point
przyimek + point
Kolokacji: 46
in point • for several points • between several points • within several points • up several points • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.