"key point" — Słownik kolokacji angielskich

key point kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy punkt
  1. key przymiotnik + point rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Here are a few key points to keep in mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo