"vital point" — Słownik kolokacji angielskich

vital point kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny punkt
  1. vital przymiotnik + point rzeczownik
    Silna kolokacja

    And I think "some of the time" is the vital point that's being lost.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo