"skupiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skupiać" po polsku

skupiać

czasownik
 1. concentrate ***
  • koncentrować, skoncentrować, skupiać (np. uwagę na czymś) [nieprzechodni]
   You won't succeed unless you concentrate. (Jeżeli się nie skupisz, nie odniesiesz sukcesu.)
   Concentrate your attention on the text. (Skup swoją uwagę na tekście.)
   link synonim: focus
 2. accumulate *
 3. agglomerate
 4. focalize American English , focalise British English , focus ***** , także: focuss British English
  • skupiać (światło) termin techniczny [przechodni]
   A powerful lens is used to focus light on this spot. (Silna soczewka jest wykorzystana aby skupiać światło w tym miejscu.)
   This window focuses the sun and blinds me. (To okno skupia słońce i mnie oślepia.)
czasownik
 1. focus *****
phrasal verb
 1. buy up
  • wykupywać, skupować
   A strange man came by our shop and bought up all of the cat food. (Dziwny mężczyzna wstąpił do naszego sklepu i wykupił całą karmę dla kotów.)
czasownik
 1. cluster **
  • skupić się, zgromadzić się
   The people seemed clustered in groups of two or three. (Ludzie wyglądali na skupionych w dwu- bądź trzyosobowe grupki.)
   The bacteria cluster on hands and face. (Te bakterie gromadzą się na rękach i twarzy.)
 2. think hard  
phrasal verb
 1. flock together
czasownik
 1. focalize American English , focalise British English , focus ***** , także: focuss British English
  • skupiać się (np. na jakiejś kwestii) [przechodni/nieprzechodni]
   I need to focus to do this exercise. (Muszę się skupić, żeby zrobić to zadanie.)
   You should focus on your education instead of chasing after boys. (Powinnaś skupić się na swojej edukacji zamiast uganiać się za chłopcami.)
   I want you to focus on this next task. (Chcę, żebyście skupili się na tym następnym zadaniu.)

powered by  eTutor logo