"rob one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

rob one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okradać czyjś nacisk
  1. rob czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What's robbing your focus?

    Podobne kolokacje: