"rob a bank" — Słownik kolokacji angielskich

rob a bank kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrabuj bank
  1. rob czasownik + bank rzeczownik
    Silna kolokacja

    They then went and robbed the local bank of about £2,414.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo