PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus upon" — Słownik kolokacji angielskich

focus upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać na
  1. focus czasownik + upon przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    If she was to have a point to focus upon it must be that.

    Podobne kolokacje: