ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus one's efforts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś wysiłki
  1. focus czasownik + effort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We will focus our efforts on projects such as these.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo