ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"focus one's efforts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś wysiłki
  1. focus czasownik + effort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We will focus our efforts on projects such as these.