"focus one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

focus one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś oczy
  1. focus czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She always saw life before I could focus my eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo