PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

focus one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś oczy
  1. focus czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She always saw life before I could focus my eyes.