"eye fixed" — Słownik kolokacji angielskich

eye fixed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko ustaliło
  1. fix czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can tell me everything while I fix your eye.

    Podobne kolokacje: