"eye locked" — Słownik kolokacji angielskich

eye locked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko zamknęło na klucz
  1. lock czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He locked eyes with the man at the door and went on.

    Podobne kolokacje: