ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • He locked eyes with the man at the door and went on.
  • His eyes were locked on the man watching him come.
  • I felt as if my eyes were locked on her back.
  • She was still for a second longer, with her eyes locked on his face.
  • She stopped talking and locked her dark eyes onto his.
  • She locked eyes with the man, but again, it was only for a moment.
  • We locked eyes and I couldn't tell what he thought about this.
  • In fact, his eyes were locked not on the woman, but the man.
  • My eyes are locked on the little white light that I can see through the back window of his car.
  • I moved out of the light and kept my eyes locked on Peter's face.
3. lay eyes = laickie oczy lay eyes
5. eye glued = oko przykleiło eye glued
15. roll one's eyes = przewracać oczami roll one's eyes
21. rub one's eyes = pocierać czyjś oczy rub one's eyes
22. raise one's eyes = podnieść oczy, podnieść wzrok raise one's eyes
24. fill one's eyes = napełniać się czyjś oczy fill one's eyes
26. stare into one's eyes = spojrzenie do czyjś oczy stare into one's eyes
27. feel one's eyes = czuć czyjś oczy feel one's eyes
29. shield one's eyes = tarcza czyjś oczy shield one's eyes
34. blink one's eyes = mrugać powiekami blink one's eyes
35. lower one's eyes = spuść wzrok lower one's eyes
37. believe one's eyes = wierzyć własnym oczom, wierzyć własnym uszom believe one's eyes
39. make one's eyes = robić czyjś oczy make one's eyes
40. use one's eyes = używać czyjś oczy use one's eyes
41. look at one's eyes = patrzeć czyjś oczy look at one's eyes
42. watch one's eyes = patrzyć czyjś oczy watch one's eyes
44. drop one's eyes = upuszczać czyjś oczy drop one's eyes
45. strain one's eyes = wytężać wzrok strain one's eyes
46. hide one's eyes = ukrywać się czyjś oczy hide one's eyes
47. squeeze one's eyes = ściskać czyjś oczy squeeze one's eyes
48. come to one's eyes = ocknąć się czyjś oczy come to one's eyes
49. hurt one's eyes = uszkodź sobie oczy hurt one's eyes
51. see to eye = zobacz do oka see to eye
52. move one's eyes = ruszać się czyjś oczy move one's eyes
53. widen one's eyes = rozszerzać się czyjś oczy widen one's eyes
54. gaze into one's eyes = spojrzenie do czyjś oczy gaze into one's eyes
55. wipe from one's eyes = wytarcie z czyjś oczy wipe from one's eyes
59. protect one's eyes = chronić czyjś oczy protect one's eyes
60. find one's eyes = znajdować czyjś oczy find one's eyes
61. leave one's eyes = wychodzić czyjś oczy leave one's eyes
63. put one's eye = kłaść czyjś oko put one's eye
66. show in one's eyes = widowisko w czyjś oczy show in one's eyes
68. well in one's eyes = dobrze w czyjś oczy well in one's eyes
69. reflect in one's eyes = odzwierciedlać w czyjś oczy reflect in one's eyes
70. light one's eyes = światło czyjś oczy light one's eyes
71. touch one's eyes = dotknięcie czyjś oczy touch one's eyes
72. reach one's eyes = dochodzić czyjś oczy reach one's eyes
73. read in one's eyes = wczytywać czyjś oczy read in one's eyes
74. sit with one's eyes = siadać z czyjś oczy sit with one's eyes
76. cause one's eyes = powodować czyjś oczy cause one's eyes
78. let one's eyes = pozwalać czyjś oczy let one's eyes
79. flash in one's eyes = błysk w czyjś oczy flash in one's eyes
81. force one's eyes = siła czyjś oczy force one's eyes
82. shine in one's eyes = wpadać czyjś oczy shine in one's eyes
83. relieve eyes = przynieś ulgę w oczach relieve eyes
84. eye peeled = oko obrało eye peeled
85. flicker in one's eyes = migotanie w czyjś oczy flicker in one's eyes
86. appear in one's eyes = pojawiać się w czyjś oczy appear in one's eyes
87. dab at one's eyes = odrobina przy czyjś oczy dab at one's eyes
88. affect one's Eyes = wpływać czyjś Oczy affect one's Eyes
89. allow one's eyes = pozwalać czyjś oczy allow one's eyes
90. shift one's eyes = zmiana czyjś oczy shift one's eyes
91. look up into one's eyes = zaglądać w górę czyjś oczy look up into one's eyes
92. show eyes = oczy widowiska show eyes
93. search one's eyes = poszukiwania czyjś oczy search one's eyes
94. follow one's eyes = następować czyjś oczy follow one's eyes
95. eye fastened = oko zapięło eye fastened
97. eye is glazed = oko jest oszklone eye is glazed
98. cross one's eyes = krzyżować się czyjś oczy cross one's eyes
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.