"lay eyes" — Słownik kolokacji angielskich

lay eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): laickie oczy
  1. lay czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You'd have known I never wanted to lay eyes on you again!

    Podobne kolokacje:

podobne do "lay eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lay eyes" po angielsku

idiom