"focus one's energies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skoncentruj siły
  1. focus czasownik + energy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Where do you really wish to focus your time and energy?

podobne do "focus one's energies" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "focus one's energies" po angielsku

rzeczownik