Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"produce energy" — Słownik kolokacji angielskich

produce energy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkuj energię
  1. produce czasownik + energy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the most important fact about the stuff was that it could be made to produce energy.

powered by  eTutor logo