"focus exclusively" — Słownik kolokacji angielskich

focus exclusively kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup wyłącznie
  1. focus czasownik + exclusively przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In the 1960s, they began to focus exclusively on Chinese art.