ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"focus solely" — Słownik kolokacji angielskich

focus solely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup wyłącznie
  1. focus czasownik + solely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    You have to focus solely on the task at hand.