KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
  • In the 1960s, they began to focus exclusively on Chinese art.
  • The ten individual images focus exclusively on the back of a young black woman's head.
  • It was the first organization created to focus exclusively on economic, social and cultural rights.
  • He finally dropped them four years ago to focus exclusively on private events.
  • In every area but art he tended to focus exclusively on results.
  • It was also the first book to focus exclusively on the structure of a species other than man.
  • This was changed for the 2010 season to focus exclusively on electric.
  • In the mid 1990s he decided to focus exclusively on film.
  • The problem of these measures is that they focus exclusively on income.
  • From then, he focused exclusively on the south of France.
4. focus solely = skup wyłącznie focus solely
24. clearly focused = najwyraźniej skupić clearly focused
25. fully focus = w pełni nacisk fully focus

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.