"sharply focused" — Słownik kolokacji angielskich

sharply focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostro skupić
  1. focus czasownik + sharply przysłówek
    Silna kolokacja

    One image is sharply focused and the others are very out of focus.