"highly focused" — Słownik kolokacji angielskich

highly focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo skupić
  1. focus czasownik + highly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The children are also highly focused on the environment and how money should be spent.