"highly regarded" — Słownik kolokacji angielskich

highly regarded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ceniony
  1. regard czasownik + highly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The record is highly regarded among the members of U2.

podobne do "highly regarded" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "highly regarded" po angielsku

rzeczownik