"highly praised" — Słownik kolokacji angielskich

highly praised kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo pochwalić
  1. praise czasownik + highly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    His other works on religious history have also been highly praised.

podobne do "highly praised" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "highly praised" po angielsku

inne