ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"praise" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "praise" po angielsku

praise **

czasownik
 1. chwalić, wychwalać (powiedzieć, że się kogoś lub coś podziwia) [przechodni]
  He's been praised many times for his excellent grades. (On był wiele razy wychwalany za swoje świetne oceny.)
  She was praised for being an outstanding publicist. (Ona była wychwalana za bycie wybitną publicystką.)
  She praised her children for good behaviour. (Ona pochwaliła swoje dzieci za dobre zachowanie.)
  My mother always praises me for my good grades. (Moja mama zawsze chwali mnie za moje dobre oceny.)
 2. błogosławić, chwalić (np. Boga) [przechodni]
  He got home safely, let's praise the Lord. (On dotarł bezpiecznie do domu, chwalmy Pana.)
  She praises God for giving her two children. (Ona chwali Boga za danie jej dwójki dzieci.)
  link synonim: worship

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pochwała, pochwały [niepoliczalny]
  The praise I got from my teacher has helped me. (Pochwała, którą dostałem od nauczyciela, pomogła mi.)
  I didn't expect a praise from you. (Nie spodziewałem się pochwały od ciebie.)
  His praise surprised me but it was very nice. (Jego pochwała mnie zaskoczyła, ale to było bardzo miłe.)
 2. chwała [niepoliczalny]
  I will go to church and give praise to the Lord. (Pójdę do kościoła i oddam chwałę Panu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "praise" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praise" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo