"wychwalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wychwalać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wychwalać

czasownik
 1. praise **
  • chwalić, wychwalać (powiedzieć, że się kogoś lub coś podziwia) [TRANSITIVE]
   He's been praised many times for his excellent grades. (On był wiele razy wychwalany za swoje świetne oceny.)
   She was praised for being an outstanding publicist. (Ona była wychwalana za bycie wybitną publicystką.)
   She praised her children for good behaviour. (Ona pochwaliła swoje dzieci za dobre zachowanie.)
   My mother always praises me for my good grades. (Moja mama zawsze chwali mnie za moje dobre oceny.)
 2. plug **
 3. salute *   formal
 4. extol
 5. glorify
  • wychwalać, wysławiać
   Catholics glorify Jesus. (Katolicy wysławiają Jezusa.)
   My mum glorifies her so much that she should marry her herself. (Moja mama tak bardzo ją wychwala, że sama powinna ją poślubić.)
 6. laud
 7. vaunt
 8. roose
 9. overpraise