"przechwalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechwalać" po polsku

przechwalać

czasownik
 1. swagger
 2. bluster
 3. oversell
 4. overpraise
czasownik
 1. boast , **
 2. brag *
 3. vapour BrE , vapor AmE *
 4. hector *
 5. flex *
 6. vaunt
 7. blow , ****  
 8. gasconade  
 9. skite
 10. big-note
idiom
 1. talk big
  • przechwalać się, zmyślać potocznie
   I talk big, but I'm not as tough as I look. (Przechwalam się, ale nie jestem taki twardy, na jakiego wyglądam.)
   He talks big but he is very sweet. (On się przechwala, ale jest bardzo słodki.)
 2. sing one's own praises  
 3. throw the bull , także: throw the crap  
 4. talk tall  
 5. blow hot air
 6. talk rot
 7. blow one's own trumpet BrE , blow one's own horn AmE , toot one's own horn AmE
 1. flex on someone
 1. shoot a line
idiom
 1. boast about something
  • chwalić się czymś, przechwalać się czymś
   Stop boasting about your new boyfriend, I'm tired of listening about him. (Przestań przechwalać się swoim nowym chłopakiem, jestem zmęczony słuchaniem o nim.)
   It's not polite to boast about your money. (To niegrzeczne chwalić się swoimi pieniędzmi.)

Powiązane zwroty — "przechwalać"

czasownik
phrasal verb
idiom
inne