"zmyślać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmyślać" po polsku

zmyślać

czasownik
 1. invent **   [TRANSITIVE]
  He invented a story about his fiancée. (On zmyślił historyjkę o swojej narzeczonej.)
  I know you invented this - I know her too well to believe she did that. (Wiem, że to zmyśliłeś - znam ją zbyt dobrze, żeby uwierzyć, że to zrobiła.)
 2. tell tales British English , tattle American English
 3. spin a tale , spin a story , spin a yarn
 4. fabulate
idiom
 1. tell stories
  • zmyślać, opowiadać niestworzone historie
   Stop telling stories and tell us what really happened. (Przestań zmyślać i powiedz nam, co naprawdę się stało.)
   Don't believe him, he always tells stories to impress people. (Nie wierz mu, zawsze opowiada niestworzone historie, żeby zaimponować ludziom.)
 2. talk big
  • przechwalać się, zmyślać informal
   I talk big, but I'm not as tough as I look. (Przechwalam się, ale nie jestem taki twardy, na jakiego wyglądam.)
   He talks big but he is very sweet. (On się przechwala, ale jest bardzo słodki.)
 3. tell fibs
 4. flip the script
 5. talk out of one's ass , także: talk out of one's arse
 1. spin a line
phrasal verb
 1. make something up * , make up something ***
phrasal verb
 1. cook up something , cook something up
  • zmyślić, spreparować, wysmażyć (np. historię, wymówkę) informal
   I have to cook up a story for my being late. (Muszę wysmażyć jakąś wymówkę na spóźnienie się.)
   He cooked up this amazing story off the cuff. (On z miejsca zmyślił tę niesamowitą historię.)

Powiązane zwroty — "zmyślać"

rzeczownik
myśl = idea +8 znaczeń
myślenie = thinking +6 znaczeń
wymyślanie = manufacturing +8 znaczeń
przemyślenie = ruminating +1 znaczenie
przymiotnik
myślowy = thought +1 znaczenie
czasownik
Zobacz także: zmyśleniezmyślanie

"zmyślać" — Słownik kolokacji angielskich

tell tales kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the tale
 1. tell czasownik + tale rzeczownik = skarżyć, donosić, zmyślać
  Bardzo silna kolokacja

  Each of them told his tale in few words and short.

  Podobne kolokacje:
tell stories kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the story
 1. tell czasownik + story rzeczownik = zmyślać, opowiadać niestworzone historie
  Bardzo silna kolokacja

  Tell her your story and I'm sure she will help you.

  Podobne kolokacje:
tell fibs kolokacja
 1. tell czasownik + fib rzeczownik = bujać, zmyślać, pleść
  Luźna kolokacja

  She also told fibs, paused languidly before following any direction, interrupted.

  Podobne kolokacje:
talk big kolokacja
 1. talk czasownik + big przymiotnik = przechwalać się, zmyślać
  Luźna kolokacja

  At a luncheon after their photo session, both men talked big.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo