"skarżyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skarżyć" po polsku

skarżyć

 1. sue somebody ***
czasownik
 1. tattle
  • skarżyć, donosić (na kogoś) American English
   It's not nice to tattle to your friends. (To nie jest miłe donosić swoim kolegom.)
 2. tell tales British English , tattle American English
czasownik
 1. complain ***
 2. wail *
 3. bind ***
 4. repine
  • narzekać, skarżyć się
   I heard that you repined at your teacher. (Słyszałem, że skarżyłeś się na swoją nauczycielkę.)
   She never repines over her life, even if she is unhappy. (Ona nigdy nie narzeka na życie, nawet jeśli jest nieszczęśliwa.)
idiom
 1. yell one's head off , także: yell one's guts out
 1. sue for defamation  

"skarżyć" — Słownik kolokacji angielskich

tell tales kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the tale
 1. tell czasownik + tale rzeczownik = skarżyć, donosić, zmyślać
  Bardzo silna kolokacja

  Each of them told his tale in few words and short.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo