"hear tales" — Słownik kolokacji angielskich

hear tales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz opowieści
  1. hear czasownik + tale rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We hope to hear the tale of what happened here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo