"write tales" — Słownik kolokacji angielskich

write tales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz opowieści
  1. write czasownik + tale rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We know very little about the man and do not have a single tale written in his hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo