"listen to one's tale" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odsłuchać czyjś opowieść
  1. listen czasownik + tale rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I don't want to be sitting here, listening to your tale, when the others return five years from now."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo