Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"make something up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make something up" po angielsku

make something up *
make up something ***

phrasal verb
 1. wymyślić coś, zmyślić coś
  I think she made the whole thing up. (Wydaje mi się, że ona zmyśliła to wszystko.)
  I had to quickly make up a lie. (Musiałam szybko wymyślić kłamstwo.)
 2. przygotowywać, preparować
  I have already made up the needed ingredients. (Już przygotowałam potrzebne składniki.)
 3. nadrabiać coś (np. pracę), odrabiać coś (np. godziny)
  I need to make up the work to meet the deadline. (Muszę nadrobić pracę, by dotrzymać terminu.)
phrasal verb
 1. tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
  Can you make up a salad from these ingredients? (Czy możesz stworzyć sałatkę z tych składników?)
  All of these traits make up a perfect companion. (Wszystkie te cechy tworzą idealnego kompana.)
  Teenagers make up most of our customers. (Nastolatki stanowią większość naszych klientów.)
obrazek do "makeup" po polsku Here are some important makeup
rzeczownik
 1. makijaż [niepoliczalny]
  Let me just put on my make-up and I'll be ready. (Pozwól jeszcze, że zrobię sobie makijaż i będę gotowa.)
  She never wears make-up. (Ona nigdy nie nosi makijażu.)
  She never wears makeup. (Ona nigdy nie nosi makijażu.)
 2. skład (np. drużyny, grupy) [tylko liczba pojedyncza]
 3. skład
  I read the makeup of this juice, it's not healthy at all. (Przeczytałem skład tego soku, wcale nie jest zdrowy.)
 4. charakteryzacja (np. w produkcji filmowej)
  They've put a lot of effort into her make-up. (Oni włożyli dużo wysiłku w jej charakteryzację.)
 5. charakter, natura (cechy charakteryzujące kogoś) [niepoliczalny]
  It's his makeup, we cannot change that. (Taki jest jego charakter, nie możemy tego zmienić.)
phrasal verb
 1. pogodzić się (np. z przyjacielem)
  I hope we'll make up after this argument. (Mam nadzieję, że pogodzimy się po tej kłótni.)
  I can't make up with her. I'm still mad at her. (Nie mogę się z nią pogodzić. Wciąż jestem na nią zły.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zrewanżować się komuś, wynagrodzić komuś
  I promise that I will make up to you for what I've done. (Obiecuję, że wynagrodzę ci to, co zrobiłem.)
 2. pochlebiać komuś  BrE potocznie
phrasal verb
 1. wynagrodzić coś komuś
  I'm sorry I'm late but I'll make it up to you. (Przepraszam, że jestem spóźniony, ale ci to wynagrodzę.)
  She hasn't made it up to me for not being at the party, yet. (Ona jeszcze mi nie wynagrodziła tego, że nie była na imprezie.)
  I will make it up to you. (Wynagrodzę ci to.)