Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"charakter" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "charakter" po polsku

charakter

rzeczownik
 1. nature ****
  • natura, charakter [policzalny lub niepoliczalny]
   What's the nature of this gathering? (Jaki jest charakter tego zgromadzenia?)
   That's just his nature. (To po prostu jego charakter.)
   It's no surprise, it's in his nature to cheat. (To nie jest niespodzianka, zdradzanie to jego natura.)
   Her nature is to always surprise me. (Jej naturą jest to, że zawsze mnie zaskakuje.)
   link synonim: character
 2. character ****
  • charakter, usposobienie [tylko liczba pojedyncza]
   Your handwriting can tell a lot about your character. (Twoje pismo może wiele powiedzieć o twoim charakterze.)
   What is the character of this relationship? (Jaki jest charakter tej znajomości?)
  • charakter, siła charakteru [niepoliczalny]
   Partaking in team sports helps develop character. (Uczestnictwo w grach zespołowych pomaga rozwijać charakter.)
   She has no character. (Ona nie ma siły charakteru.)
 3. personality , ***
  • charakter, charyzma [niepoliczalny]
   She's got personality. (Ona ma charyzmę.)
   We search for people with personality. (Szukamy ludzi z charakterem.)
 4. temper *
 5. sand ***
 6. attitude **** , także: tude slang
  • charakter, charakterek (sposób bycia, zachowanie) potocznie [niepoliczalny]
   I need a man with attitude. (Potrzebuję mężczyzny z charakterem.)
   She likes to show attitude. (Ona lubi pokazać charakterek.)
 7. complexion
 8. makeup ** , make-up
  • charakter, natura (cechy charakteryzujące kogoś) [niepoliczalny]
   It's his makeup, we cannot change that. (Taki jest jego charakter, nie możemy tego zmienić.)
 9. spunk
 10. character structure  
 11. mindedness   [niepoliczalny]
 12. pzazz , także: pizazz , także: pizzazz , bizazz , także: bezazz

Powiązane zwroty — "charakter"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
łagodny (smak, ton, charakter) = mellow
uprzejmy (np. osoba, charakter) = amiable
miękki (np. charakter) = soft
wybiórczy (charakter czegoś) = selective
bezbarwny (np. głos, charakter) = bland
pretensjonalny (np. styl, charakter) = showy
charakterny = diehard +1 znaczenie
inne
idiom
przysłówek
charakterystycznie = typically +2 znaczenia

powered by  eTutor logo