ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"charakter czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "charakter czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. nature ****
  • natura, charakter [policzalny lub niepoliczalny]
   What's the nature of this gathering? (Jaki jest charakter tego zgromadzenia?)
   That's just his nature. (To po prostu jego charakter.)
   It's no surprise, it's in his nature to cheat. (To nie jest niespodzianka, zdradzanie to jego natura.)
   Her nature is to always surprise me. (Jej naturą jest to, że zawsze mnie zaskakuje.)
   link synonim: character
 2. character ****
 3. personality , ***
 4. temper *
 5. sand ***
 6. attitude **** , także: tude slang
 7. complexion
 8. makeup ** , make-up
  • charakter, natura (cechy charakteryzujące kogoś) [niepoliczalny]
   It's his makeup, we cannot change that. (Taki jest jego charakter, nie możemy tego zmienić.)
 9. spunk
 10. character structure  
 11. mindedness   [niepoliczalny]
 12. pzazz , także: pizazz , także: pizzazz , bizazz , także: bezazz

charakter czegoś

rzeczownik
 1. shape of something

powered by  eTutor logo