"odwaga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwaga" po polsku

odwaga

obrazek do "courage" po polsku
rzeczownik
 1. courage , **   [niepoliczalny]
  He didn't have the courage to do it. (Nie miał odwagi tego zrobić.)
  It takes real courage to join the army. (Trzeba prawdziwej odwagi, aby wstąpić do wojska.)
 2. nerve , **
  • odwaga, pewność siebie [niepoliczalny]
   Her nerve has helped her to tell the truth. (Jej odwaga pomogła jej powiedzieć prawdę.)
   I really admire your nerve. (Naprawdę podziwiam twoją pewność siebie.)
   link synonim: bottle
 3. grit *
 4. heart , *****
  • odwaga, dzielność [niepoliczalny]
   You don't have the heart for this. (Nie masz do tego odwagi.)
   All you need is more heart. (Wszystko czego ci trzeba to odwaga.)
 5. bottle , ***   British English potocznie [niepoliczalny]
  He finally got the bottle to propose to her. (On nareszcie miał odwagę, by się jej oświadczyć.)
  You are a molly with no bottle. (Jesteś mięczakiem bez odwagi.)
  link synonim: nerve
  zobacz także: bottle out
 6. bravery
 7. guts *   potocznie
  I admire your guts, kid, but it won't be enough. (Podziwiam twoją odwagę, dzieciaku, ale to nie wystarczy.)
  I don't think I have the guts to give a lecture on this topic. (Nie sądzę, żebym miał odwagę dać wykład na ten temat.)
 8. boldness ,
 9. mettle
 10. valour British English , valor American English
 11. fearlessness
 12. gallantry
 13. moxie , , także: moxy
 14. spunk
 15. pecker
 16. daring
  • brawura, odwaga, śmiałość [niepoliczalny]
   The Council feels your daring may put others in danger. (Rada obawia się, że twoja brawura może narazić innych na niebezpieczeństwo.)
 17. hardihood , także: hardiment dawne użycie
 18. courageousness
 19. valiancy  
 20. pluckiness
 21. gameness
 22. daringness
 23. intestinal fortitude
 24. braveness
 25. pluck *
 26. grittiness
 27. cojones
 28. gutsiness
 29. hard neck
 30. huevos potocznie
  • jaja, odwaga
   Słowo zapożyczone z języka hiszpańskiego, oznaczające jaja (np. kurze) ale również jaja jako "genitalia" lub jaja w sensie "odwaga", "brawura", "mocne nerwy"

powered by  eTutor logo