BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"makeup" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "makeup" po angielsku

makeup **
make-up

obrazek do "makeup" po polsku Here are some important makeup
rzeczownik
 1. makijaż [niepoliczalny]
  Let me just put on my make-up and I'll be ready. (Pozwól jeszcze, że zrobię sobie makijaż i będę gotowa.)
  She never wears make-up. (Ona nigdy nie nosi makijażu.)
  She never wears makeup. (Ona nigdy nie nosi makijażu.)
 2. skład (np. drużyny, grupy) [tylko liczba pojedyncza]
 3. skład
  I read the makeup of this juice, it's not healthy at all. (Przeczytałem skład tego soku, wcale nie jest zdrowy.)
 4. charakteryzacja (np. w produkcji filmowej)
  They've put a lot of effort into her make-up. (Oni włożyli dużo wysiłku w jej charakteryzację.)
 5. charakter, natura (cechy charakteryzujące kogoś) [niepoliczalny]
  It's his makeup, we cannot change that. (Taki jest jego charakter, nie możemy tego zmienić.)

powered by  eTutor logo