"zapał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapał" po polsku — Słownik angielsko-polski

zapał

rzeczownik
 1. fire **** , fire in one's belly
  • zapał, entuzjazm
   I appreciate your fire but calm down. (Doceniam twój entuzjazm, ale uspokój się.)
   His fire was infectious. (Jego zapał był zaraźliwy.)
 2. drive *****
  • determinacja, zapał, energia, wysiłek [UNCOUNTABLE]
   You have to have plenty of drive to be a successful salesman. (Trzeba mieć dużo zapału, żeby zostać sprzedawcą odnoszącym sukcesy.)
   The drive of team members led to success. (Determinacja członków zespołu doprowadziła do sukcesu.)
   His drive was catching. (Jego determinacja była zaraźliwa.)
   zobacz także: determination
 3. enthusiasm **
  • poryw, zapał
   She lost her enthusiasm for work. (Ona straciła swój zapał do pracy.)
 4. spirit ****
  • zapał, animusz [UNCOUNTABLE]
   I've lost my spirit. (Straciłem swój zapał.)
   Spirit alone won't lead you to success. (Sam zapał nie doprowadzi cię do sukcesu.)
   Why are you so emotionless? Where's your spirit? (Czemu jesteś taki obojętny? Gdzie twój zapał?)
 5. zest
  • entuzjazm, werwa, zapał
   I always come back with a new zest for life. (Zawsze wracam stamtąd z nowym zapałem do życia.)
   link synonim: zeal
 6. zeal
  • gorliwość, żarliwość, zapał [UNCOUNTABLE]
   They misunderstood my zeal. (Oni źle zrozumieli mój zapał.)
   Their zeal was always greater than their wisdom. (Ich zapał był zawsze większy niż ich mądrość.)
   link synonim: zest
 7. fervour British English , fervor American English
 8. eagerness
 9. zip *
  • energia, zapał informal
   My son has a lot of zip. He's so alive. (Mój syn ma dużo zapału. On jest taki pełen energii.)
 10. gusto
 11. ginger **
 12. mettle
 13. ardour British English , ardor American English
 14. verve
 15. spunk
 16. avidity  
 17. touch hole  
 18. avidness  
 19. keenness
 20. linstock
 21. smeddum
  • werwa, zapał (w szkockim ang.)
 22. drivenness
 23. zealousness
 24. get-up-and-go informal