PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zapał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapał" po polsku

zapał

rzeczownik
 1. fire **** , fire in one's belly
  • zapał, entuzjazm
   I appreciate your fire but calm down. (Doceniam twój entuzjazm, ale uspokój się.)
   His fire was infectious. (Jego zapał był zaraźliwy.)
   They're well-qualified, but they don't have the fire in their belly. (Oni są dobrze wykwalifikowani, ale nie mają w sobie zapału.)
 2. drive *****
  • determinacja, zapał, energia, wysiłek [niepoliczalny]
   You have to have plenty of drive to be a successful salesman. (Trzeba mieć dużo zapału, żeby być sprzedawcą odnoszącym sukcesy.)
   The drive of team members led to success. (Determinacja członków zespołu doprowadziła do sukcesu.)
   His drive was catching. (Jego determinacja była zaraźliwa.)
   zobacz także: determination
 3. spirit ****
  • zapał, animusz [niepoliczalny]
   I've lost my spirit. (Straciłem swój zapał.)
   Spirit alone won't lead you to success. (Sam zapał nie doprowadzi cię do sukcesu.)
   Why are you so emotionless? Where's your spirit? (Czemu jesteś taki obojętny? Gdzie twój zapał?)
 4. enthusiasm **
  • poryw, zapał
   She lost her enthusiasm for work. (Ona straciła swój zapał do pracy.)
 5. zest
  • entuzjazm, werwa, zapał
   I always come back with a new zest for life. (Zawsze wracam z nowym zapałem do życia.)
   link synonim: zeal
 6. zeal
  • gorliwość, żarliwość, zapał [niepoliczalny]
   They misunderstood my zeal. (Oni źle zrozumieli mój zapał.)
   Their zeal was always greater than their wisdom. (Ich zapał był zawsze większy niż ich mądrość.)
   link synonim: zest
 7. fervour BrE , fervor AmE
 8. eagerness
 9. zip *
  • energia, zapał potocznie
   My son has a lot of zip. He's so alive. (Mój syn ma dużo zapału. On jest taki pełen energii.)
 10. gusto
 11. abandon ***
 12. ginger **
 13. mettle
 14. ardour BrE , ardor AmE
 15. verve
 16. spunk
 17. getup , także: get-up
 18. avidity  
 19. keenness
 20. linstock
 21. touch hole  
 22. avidness  
 23. drivenness
 24. zealousness
 25. get-up-and-go potocznie
 26. smeddum

Powiązane zwroty — "zapał"

czasownik
palić = smoke +4 znaczenia
zapalać = light , także: licht ScoE dialekt +4 znaczenia
ostudzić (np. zapał, entuzjazm) = chill
zapalić = kindle +3 znaczenia
wykrzesać (np. odwagę, zapał) = muster
zapalić się = catch fire +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
zapalony = keen +4 znaczenia
phrasal verb
idiom