Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"wysiłek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysiłek" po polsku

wysiłek

obrazek do "effort" po polsku This requires a group effort!
rzeczownik
 1. effort *****
  • wysiłek, trud [niepoliczalny]
   I've put a lot of effort into this. (Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.)
   I figured it was wasted effort. (Zorientowałem się, że to był daremny wysiłek.)
 2. trouble ****
  • trud, wysiłek [niepoliczalny]
   Thank you for your trouble. (Dziękuję za twój wysiłek.)
   My trouble was appreciated and I got promoted. (Mój trud został doceniony i dostałem awans.)
   It cost him a lot of trouble to win the race. (Wygranie wyścigu kosztowało go wiele wysiłku.)
 3. labour BrE , labor AmE ****
 4. struggle ****
  • wysiłek, zmaganie [policzalny]
   My struggle was finally appreciated by the boss. (Mój wysiłek został w końcu doceniony przez szefa.)
   A struggle with the clients really exhausted him. (Zmaganie się z klientami naprawdę go wykończyło.)
 5. drive *****
  • determinacja, zapał, energia, wysiłek [niepoliczalny]
   You have to have plenty of drive to be a successful salesman. (Trzeba mieć dużo zapału, żeby być sprzedawcą odnoszącym sukcesy.)
   The drive of team members led to success. (Determinacja członków zespołu doprowadziła do sukcesu.)
   His drive was catching. (Jego determinacja była zaraźliwa.)
   zobacz także: determination
 6. strain ***
  • obciążenie, wysiłek [policzalny lub niepoliczalny]
   This loan is a real strain on our budget. (Ta pożyczka to prawdziwe obciążenie dla naszego budżetu.)
   The strain was too much and Mary fainted. (Wysiłek był zbyt duży i Mary zemdlała.)
 7. gear ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  My gear was appreciated - my boss promoted me. (Mój wysiłek został doceniony - szef mnie awansował.)
  If we put a lot of gear into education, we will be doctors. (Jeżeli włożymy dużo wysiłku w naszą edukację, będziemy doktorami.)
 8. endeavour BrE , endeavor AmE *
 9. exertion
 10. push ****
  • wysiłek, próba (zrobienia czegoś)
 11. elbow grease   potocznie
 12. conatus
 13. exercitation  
 14. effortfulness
 15. nisus
 16. devoir

Powiązane zwroty — "wysiłek"

czasownik
doceniać (czyjś wysiłek) = recognise BrE , recognize AmE
kierować (np. wysiłek, energię) = channel
wkładać (np. pieniądze, czas, wysiłek) = invest
rzeczownik
przymiotnik
wspólny (np. wysiłek) = united +1 znaczenie
łączny (np. wysiłek) = cumulative
samodzielny (np. wysiłek) = solo
paniczny (wysiłek, próba) = frantic
próżny (np. wysiłek) = vain
gorliwy (np. wysiłek, pracownik) = earnest
nadludzki (np. wysiłek) = superhuman
skoncentrowany (np. wysiłek, atak) = concentrated
nieustający (np. wysiłek) = unceasing
ogromny (np. wysiłek) = concentrative
daremny (trud, wysiłek) = unfruitful
phrasal verb
zmarnować coś (np. prąd, wysiłek) = burn something up

"wysiłek" — Słownik kolokacji angielskich

elbow grease kolokacja
 1. elbow rzeczownik + grease rzeczownik = wysiłek
  Zwykła kolokacja

  "Basically the secret to all these things is elbow grease," she said.

  Podobne kolokacje: