PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"energia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "energia" po polsku

energia

obrazek do "vitality" po polsku obrazek do "life" po polsku
rzeczownik
 1. energy , *****
  • energia (siła fizyczna oraz psychiczna człowieka) [policzalny lub niepoliczalny]
   She's always full of energy. (Ona jest zawsze pełna energii.)
   After work, I never have any energy to play with my children. (Po pracy, nigdy nie mam energii na zabawę z moimi dziećmi.)
   zobacz także: power
  • energia (wykorzystywana do zasilania urządzeń) [policzalny lub niepoliczalny]
   They have come up with new ways of saving energy. (Oni wymyślili nowe sposoby oszczędzania energii.)
   I use solar energy in my house. (W moim domu używam energii słonecznej.)
  • energia, niezwykła moc (np. miejsca) [policzalny lub niepoliczalny]
   This place has good energy, I feel it. (To miejsce ma dobrą energię, czuję to.)
   He told me to trust the energy of herbs. (Powiedział mi, abym zaufała niezwykłej mocy ziół.)
  • energia (w fizyce) termin techniczny [policzalny lub niepoliczalny]
   The First Law of Thermodynamics states that energy is conserved for a closed system. (Pierwsze prawo termodynamiki głosi, że energia jest zachowana dla układu zamkniętego.)
 2. drive *****
  • determinacja, zapał, energia, wysiłek [niepoliczalny]
   You have to have plenty of drive to be a successful salesman. (Trzeba mieć dużo zapału, żeby być sprzedawcą odnoszącym sukcesy.)
   The drive of team members led to success. (Determinacja członków zespołu doprowadziła do sukcesu.)
   His drive was catching. (Jego determinacja była zaraźliwa.)
   zobacz także: determination
 3. jazz **
  • wigor, energia potocznie [niepoliczalny]
   I wish I had the kind of jazz he has. (Chciałbym mieć taką energię jak on.)
   His jazz is admirable. (Jego wigor jest godny podziwu.)
 4. power , *****
  • energia (np. nuklearna) [niepoliczalny]
   We will learn about nuclear power. (Będziemy się uczyć o energii nuklearnej.)
   I use solar power. (Używam energii słonecznej.)
 5. vitality *
 6. punch **
  • energia, wigor
   Our candy bar will give you the punch you need. (Nasz batonik da ci energię, której potrzebujesz.)
   I'm really sleepy today, I need some punch. (Jestem dziś naprawdę śpiący, potrzebuję trochę wigoru.)
 7. life *****
  • werwa, energia, witalność, życie [niepoliczalny]
   Despite the illness he's got so much life in him! (Pomimo choroby, jest w nim tyle energii!)
   He was always full of life. (On był zawsze pełen życia.)
 8. go , *****
 9. zip *
  • energia, zapał potocznie
   My son has a lot of zip. He's so alive. (Mój syn ma dużo zapału. On jest taki pełen energii.)
 10. sap
 11. juices *
 12. vibrancy , także: vibrance
 13. welly   potocznie
 14. verve
 15. zing
 16. mustard *
 17. getup , także: get-up
 18. vim
 19. energeia  
 20. birr
 21. get-up-and-go potocznie
 22. pzazz , także: pizazz , także: pizzazz , bizazz , także: bezazz
 23. mahoska
 24. hoska