"energia alternatywna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "energia alternatywna" po polsku

energia alternatywna

rzeczownik
  1. alternative energy  
    We must develop alternative energy sources before all our natural resources are consumed. (Musimy rozwinąć źródła energii alternatywnej zanim zużyjemy wszystkie nasze zasoby naturalne.)

"energia alternatywna" — Słownik kolokacji angielskich

alternative energy kolokacja
  1. alternative przymiotnik + energy rzeczownik = energia alternatywna
    Bardzo silna kolokacja

    The answer may be alternative energy, but who's going to pay for it?

powered by  eTutor logo